top of page

1. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A következő megállapodás felvázolja az Ön kötelezettségeit a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC webhelyének használatakor, amely elérhető a https://www.chasehughes.com címen. A webhely tulajdonosa és üzemeltetője a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC, és Ön az alábbiakban leírt felhasználási feltételek szerint érheti el („Felhasználási feltételek”). KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIELŐTT AZ OLDALRA VAGY AZ OLDAL BÁRMELY TARTALMÁNAK ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA. AZ OLDALRA VAGY AZ OLDAL BÁRMELY TARTALMÁNAK ELÉRÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA, HOGY KÖTELEZETT VÁLASZTJA EZEN FELTÉTELEKET. HA NEM ELFOGADJA AZ ÖSSZES FELTÉTELT, AKKOR NEM HASZNÁLHAT FEL A OLDALRA, VAGY NEM HASZNÁLHATJA AZ OLDAL TARTALMÁT VAGY BÁRMILYEN SZOLGÁLTATÁST. A CHASE HUGHES VAGY ALKALMAZOTT VISELKEDÉSI KUTATÁS, LLC ELFOGADÁSA KIFEJEZETETT FELTÉTELÉTŐL AZ ÖN MINDEN EGYÉB FELTÉTELEKHEZ VALÓ ELFOGADÁSÁVAL FELTÉTVE; HA EZEKET A FELTÉTELEKET A CHASE HUGHES VAGY AZ APPLIED BHAVIOUR RESEARCH, LLC AJÁNLATNAK SZÁNDJUK, AZ ELFOGADÁS KIFEJEZETESEN EZEKRE FELTÉTELEKRE KORLÁTOZOTT.


2. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
A Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa vagy kicserélje a használati feltételeket. Ha a változtatások lényeges változást jelentenek a használati feltételekben, a Chase Hughesben vagy az Applied Behavior Researchben, az LLC értesíti Önt egy közlemény közzétételével a Webhelyen. Hogy mi minősül „lényegi változásnak”, azt a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC kizárólagos belátása szerint, jóhiszeműen, józan ész és ésszerű mérlegelés alapján határozza meg. Ön felelős az ilyen módosítások áttekintéséért és megismeréséért. Az ilyen értesítést követően a Webhely Ön általi használata a módosított Használati feltételek elfogadását jelenti.


3. TARTALOM TULAJDONJOGI ÉS HASZNÁLATI JOGOK
A Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC fenntart minden világszintű jogot a Webhely szellemi tulajdonára és a webhely bármely tartalmára vonatkozóan, beleértve, de nem kizárólagosan, a védjegyeket, a Webhely megjelenését, színkombinációit, elrendezést és minden egyéb grafikai elemet, valamint az eredeti tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogokat. Fel kell tételeznie, hogy minden, amit a Webhelyen olvas vagy lát, szerzői jogvédelem alatt áll vagy más módon védett, és a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC, vagy egy harmadik fél tulajdona, aki az ilyen tartalom használati jogát a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC számára engedélyezte. . Kifejezetten másként nem jelezzük, semmi, amit a webhelyen vagy a webhely más tartalmában olvas vagy lát, vagy a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC által a webhely létrehozásához használt forráskód vagy HTML-kód nem másolható, reprodukálható, módosítható, a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül terjesztik, továbbítják, újra közzéteszik, megjelenítik vagy kereskedelmi használatra hajtják végre, kivéve a használati feltételekben meghatározottakat, előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, vagy a vonatkozó törvény más módon megengedi.


4. SZOFTVER HASZNÁLATA
Amennyiben a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC biztosítja a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC szoftver letöltését a Webhelyről, valamint az ehhez kapcsolódó bármely információ vagy dokumentáció (együttesen „Szoftver”), az ilyen szoftvert a vonatkozó jogszabályok védik. a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC vagy a harmadik fél licencadó szerzői, szabadalmi vagy egyéb szellemi tulajdonjogai. A Szoftver bármely felhasználására a vonatkozó végfelhasználói feltételek vagy az ilyen szoftver fájljaiban található egyéb licencfeltételek vonatkoznak. Ön jogosult a Szoftver személyes, nem kereskedelmi használatra vagy törvényes belső üzleti célokra a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC alvállalkozójaként, a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC partnereként, vagy jelenlegi vagy a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC leendő ügyfele. A felek között a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC kizárólagos tulajdonosa és ezennel megtartja a Szoftverrel kapcsolatos összes jogot, tulajdonjogot és érdekeltséget (beleértve, korlátozás nélkül, minden szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi titkot és egyéb szellemi vagy ipari alkotást. a szoftverben megtestesülő tulajdonjogok). Ön nem fejtheti vissza és nem kísérelheti meg felfedezni semmilyen Szoftver forráskódját vagy mögöttes ötletét vagy algoritmusát (kivéve, amennyiben az alkalmazandó törvény kifejezetten tiltja az ilyen visszafejtési korlátozást, vagy amennyiben az adott Szoftvert forráskód formájában a Chase biztosította Hughes vagy Applied Behavior Research, LLC).


5. KÁRTÉRÍTÉS
Ön kártalanítja és mentesíti a Chase Hughes-t vagy az Applied Behavior Research, LLC-t, annak anyavállalatait, leányvállalatait, leányvállalatait, ügyfeleit, szállítóit, tisztségviselőit és alkalmazottait minden felelősség, kár vagy költség (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket) tekintetében (i) bármely bármely harmadik fél által benyújtott követelés vagy követelés a Webhelyhez vagy a webhelyen található bármely tartalomhoz való hozzáférésből vagy abból eredőből, a Felhasználási feltételek Ön általi megsértése, vagy bármely szellemi tulajdon vagy egyéb jog megsértése miatt. bármely személy vagy entitás.


6. GARANCIA NYILATKOZAT
Az oldalon található és közzétett információk megszerzése és szolgáltatása szorgalmas körültekintéssel történt. Mindazonáltal a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát ezen információk megbízhatóságára, pontosságára, időszerűségére vagy teljességére, és nem vállal felelősséget az abban található hibákért vagy hiányosságokért. A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE LÉPÉS EL EZRE OLDALRA. AZ OLDAL ÉS AZ OLDAL MINDEN TARTALMA AZ „AHOGY VAN, AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON BIZTOSÍTVA, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL, ÉS AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY MINDEN MINDEN GARANCIA NÉLKÜL AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A FELTÉTELEZETT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN. SEM A CHASE HUGHES OR APPLIED BEVAVIOR RESEARCH, LLC, SEM LÁTOTT VÁLLALATAI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI VAGY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI NEM FELELŐSEK A BÁRMILYEN VESZTESÉGEKÉRT, AMELY AZ INFORMÁCIÓK KORLÁTOZOTT HASZNÁLATÁBÓL, NEM ELÉRHETETLENSÉGÉBŐL ered. NY ELVESZTETT NYERESÉG, VESZTESÉG VAGY ADATKÁR, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, KÉPÍTÉSI VAGY VÉLETLEN KÁR, MÉG HA TÁJÉKOZTATTAK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. EZ A NYILATKOZAT AZ ALKALMAZOTT BÁRMILYEN KÁRRA VAGY SÉRÜLÉS ALKALMAZHATÓ, AMELY HASZNÁLATBÓL VAGY KIHAGYÁSBÓL EREDMÉNYE, VAGY ALKALMAZOTT VISELKEDÉS RESEARCH, LLC, SZÁMÍTÓGÉP VÍRUS VAGY EGYÉB HASONLÓ TÉTEL, TÁVKÖZLÉSI VAGY HIBA HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYE LOPÁS VAGY BÁRMILYEN MÁS ESZKÖZÖTT. A CHASE HUGHES OR APPLIED BEVAVIOR RESEARCH, LLC NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET HARMADIK FELEK BŰNÖZŐI, KÍVÁNT VAGY HOGYAN MŰKÖDÉSÉÉRT, AMELY EZT AZ OLDALT ÉRINTIK. A HUGHES VAGY AZ ALKALMAZOTT VISELKEDÉS RESEARCH, LLC VAGY BÁRMILYEN TÁRSULT VÁLLALATA, ÜGYNÖKSÉGE, ALKALMAZOTTAI, BESZÁMÍTÁSA VAGY HARMADIK FÉL TARTALOMSZOLGÁLTATÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHÁZIK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN HASZNÁLATI SZABÁLYOZÁSSAL VONATKOZÓ VAGY ILLEGÁLIS TARTALOMSZÁMÁRA. A HUGHES VAGY ALKALMAZOTT MAGATARTÁS RESEARCH, LLC SEMMILYEN ESETÉN NEM VAN FELELŐSSÉG A BERENDEZÉSEKBEN, HARDVERÉBEN VAGY EGYÉB, A FELHASZNÁLÓI TULAJDONJÁBÓL ÉRDEKLŐDŐ KÁROKÉRT. AZ OLDAL HASZNÁLATA .


7. ÖSSZEFÜGGÉS ÉS KERETEZÉS
A Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC nem tiltakozik a harmadik felek webhelyein a Webhely kezdőlapjára mutató hivatkozások ellen, megfelelő kontextusban. A Webhely vagy annak bármely tartalmának „keretbe helyezése” vagy „tükrözése” azonban tilos a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A webhely hivatkozásokat tartalmazhat más webhelyekre vagy az interneten elérhető forrásokra. Mivel a Chase Hughes vagy az Applied Behavivi Research, LLC nem rendelkezik ellenőrzéssel az ilyen webhelyek és erőforrások felett, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Chase Hughes vagy az Applied Behavivi Research, LLC nem felelős az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, és nem támogatja, és nem vállal felelősséget semmilyen tartalomért, reklámozásért, termékekért vagy egyéb anyagokért az ilyen webhelyeken vagy forrásokból. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Chase Hughes vagy az Applied Behavivi Research, LLC sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalom használata vagy az arra való támaszkodás okozott vagy feltételezhetően okozott, vagy azzal összefüggésben, bármely ilyen webhelyen vagy erőforráson vagy azon keresztül elérhető áruk vagy szolgáltatások.


8. VÉDJEGYEK ÉS KERESKEDELMI NEVEK
A cégnév, grafikák, logók, tervek, oldalfejlécek, gombikonok, szkriptek és egyéb termék- és szolgáltatásnevek a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC védjegyei és kereskedelmi nevei. A Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC védjegyei és kereskedelmi nevei nem használhatók fel semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, beleértve a védjegyek és/vagy a domain nevek részét, olyan módon, amely összetévesztést okozhat. 
Ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, és ésszerű rendszer-, folyamat- és adminisztratív óvintézkedéseket teszünk az Ön által nekünk küldött e-mailek és egyéb elektronikus kommunikáció biztonságának és integritásának védelme érdekében. Mindezen óvintézkedések ellenére az Interneten keresztüli továbbítás egyetlen módja sem teljesen biztonságos, és nem tudjuk garantálni az elektronikus kommunikáció vagy annak tartalmának bizalmasságát vagy biztonságát. Ezeket az információkat saját felelősségére továbbítja, és nagyon körültekintően kell eldöntenie, hogy mely információkat kívánja elküldeni nekünk bármilyen elektronikus kommunikáción keresztül.


10. BIZTONSÁG
A felhasználóknak tilos az oldal biztonságát megsérteni vagy megkísérelni. A Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC kivizsgálja az esetleges jogsértések előfordulásait, és együttműködik az összes illetékes bűnüldöző hatósággal a szabálysértők üldözése során.


11. EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYZATI JOGAI
A Szoftver a 48 C.F.R. meghatározása szerint „kereskedelmi cikk”. 2.101, amely »kereskedelmi számítógépes szoftverekből« áll.


12. VEGYES
A Felhasználási Feltételek alkotják a teljes megállapodást a Webhely felhasználói és a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC között, és a jelen szerződés tárgyát illetően. Ha megsérti a használati feltételek, a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research bármely feltételét, az LLC bármely rendelkezésre álló jogi vagy méltányos jogorvoslatot igénybe vehet, beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen, következményes és büntető jellegű kártérítést és a jogsértés megszüntetését. A Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC jogorvoslati lehetőségei kumulatívak és nem kizárólagosak. Ha a Chase Hughes vagy az Applied Behavior Research, LLC elmulasztja bármely jogorvoslat gyakorlását vagy a Használati feltételek bármely részének érvényesítését, ez nem jelenti azt, hogy lemond bármely jogorvoslatról vagy a Szerződés bármely részének érvényesítésére vonatkozó jogról. . Az oldal felhasználói felelősek az összes vonatkozó szabályozás és törvény betartásáért. A Felhasználási feltételekből eredő bármely vitára Virginia törvényei az irányadók, a jogi elvek ütközése ellenére. A használati feltételekkel kapcsolatos minden keresetet Virginia állam (USA) bíróságához kell benyújtani és fenntartani, és a felhasználók e célból beleegyeznek az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságába és helyszínébe.


VISSZATÉRÍTÉS ÉS A TANFOLYAM GARANCIA:

Nincs visszatérítés az online tanfolyamok egyszer a tanfolyam elérve. A digitális letöltések árát nem térítjük vissza.

Élő személyes vagy élő és online kurzusok esetén korlátozott idő áll rendelkezésünkre arra, hogy közvetlenül Önnel dolgozzunk, ha bármilyen csoportos keretről van szó. Biztosak akarunk lenni abban, hogy a kurzusról pontosan olyan megtérüléssel hagyja el, amelyet az elején kívánt. Azonban az emberek körülbelül 2%-a számtalan okból egyszerűen nem lesz elégedett egy tanfolyammal.
​ 
A visszatérítéshez a következőket kell tennie: (Csak élő események esetén)

1) Vegyen részt a teljes programon. Ha késik, napokat vagy időt hiányzik a programból, nem jogosult a visszatérítésre. 
2) Adjon visszajelzést az esemény minden napjáról, és végezze el a szükséges házi feladatokat.
3) Jóhiszeműen kommunikáljon Sarával vagy a csapattal az esemény során tapasztalt elégedetlenségről. Elegendő időt kell hagynia a személyzetnek arra, hogy kezelje aggályait, és Chase számára, hogy konkrétan foglalkozzon a problémával. Aggályait az esemény harmadik napja előtt közölnie kell. 


Ha megfelel a fent felsorolt 3 feltételnek, de még mindig nem elégedett, további kompenzációt ajánlhatunk fel más termékekre és tanfolyamokra jóváírás formájában. 
Az ABR készíti a világ legforróbb kurzusait, és folyamatosan fejlődünk annak érdekében, hogy a világ legjobbjai legyünk. 


Szeretnénk Önt még évekig vásárlóként tartani.
Ritka esetekben dönthetünk úgy, hogy részleges vagy teljes készpénz-visszatérítést adunk Önnek. Arra törekszünk, hogy vezető szerepet töltsünk be a viselkedési technológiák és taktikák terén. 

CHASE HUGHES_edited.jpg

Használati feltételek

bottom of page